partnersite · kontakt
OM ETRANS   PUBLIKATIONER   FORSKNING
NYHEDER   DESIGNPROJEKTER   ENGLISH
PUBLIKATIONER
eu-logo
 

Brugernes forslag/ønsker til politisk indsats og planlægning, indsamlet gennem etransprojektets tre år

etrans’ politiske innovationsrapport rummer en lang række forslag fra brugerne til, hvad der kan gøre elbilen til en succes: Afgiftslettelser, en effektiv opladningsstruktur, fast lanes, hvor elbilerne må køre i myldretiden etc. Brugernes forslag kan give en række praktiske og emotionelle fordele, der overskygger de ulemper, som er forbundet med den umodne teknologi og den høje anskaffelsespris – og give elbilisterne en kredit for, at deres bilvalg er en fordel for miljøet,  sundheden og bestræbelserne på at få de fossile brændsler erstattet af vindenergi.

Se rapporten her

 

With or Without Sound

Lydløsheden i elbilerne udgør et sikkerhedsmæssigt problem i byerne – flere er ramt af dem, fordi de ikke hørte dem komme - og lydløsheden er derfor en væsentlig barriere i forhold til accepten af elbiler. Men lydløsheden er også en fordel:  Den mindsker støjniveauet og gør elbilskørsel til en meget behagelig, afstressende og særegen oplevelse. Derfor har vi i det store design- og forskningsprojekt etrans på Designskolen Kolding  ikke blot arbejdet med at skabe lyde, men i høj grad også taget hensyn til at bevare den fordel, der ligger i lydløsheden. – Læs den grundige beskrivelse af arbejdet og de anvendte metoder, skrevet af industriel designer Anne-Mette Clausen, direktør Thomas Gadegaard fra ECTunes og lyddesigner Yann Coppier, Studio Ovale.
Publikationen foreligger på engelsk i en netversion.

Se rapporten her

 

International DesignCamp 2011 - From Intangible to Tangible From Tangible to Wonderful

Den udfordring, de studerende på DesignCamp2011 fik stillet var: Gør noget så uhåndgribeligt og fjernt som elektricitet til noget ikke bare håndgribeligt og konkret, men også smukt. Det lykkedes: De ca. 50 studerende fra hele verden udviklede ideer til, hvordan brugere kan få en mere klar forståelse for elektricitet – en forståelse, som er båret af omtanke, omhu og glæde i stedet for ligegyldighed. Publikationen, der er på engelsk, rummer studenternes forslag, ekspertvurderinger og indlæg af eksperter, der arbejder med energi og design.

Se bogen her

 

Elbil - En håndbog for elbils-ambassadører

Håndbog til elbils-ambassadører er lavet i forbindelse med Fredericia Kommunes etablering af elbilsflåde

Se bogen her

 

 

 

Syv trin. Kom godt i gang med elbiler – med erfaringer fra Fredericia Kommune

Fredericia Kommune, Dansk Transportoptimering A/S og etrans har vist, at det – alt andet lige - ville være muligt at indfase op mod 10% elbiler i Fredericia Kommunes vognpark uden at tilføre ekstra midler til området. En optimering af vognparken ville samtidig muliggøre, at kommunens CO2-udledning på den interne transport blev reduceret med 20%. Denne rapport fortæller om analysen og videregiver frontløbernes erfaringer med, hvordan man bedst introducerer elbiler i kommunerne.

Se rapporten her

Opladning af elbiler - en global status med anbefalinger og designforslag

Opladning er en kritisk faktor for elbilens succes – eller fiasko – har etrans’ forskning vist. Det er tydeligt, at potentielle elbilskøbere oplever, at den frihed, som de elsker deres bil for at give dem, begrænses med de opladningsmuligheder, der findes i Danmark i dag. Og det har de ret i. Det kræver helt specielle personligheder at være villig til at planlægge sine lange ture, så man fx må køre langs kysterne og lade op på campingpladser og i lystbådehavne eller lave aftaler om at måtte lade op hos andre elbilsentusiaster på ruten. Vi skal være disse mennesker dybt taknemmelige. Uden dem var vi aldrig kommet så langt, som vi er med elbilerne

Se og download rapporten

 

International Design Camp 2010: New Ways of Transportation

DesignCamp 2010 New Ways of Transportation answered a loud yes to the question: Can we convince the Danes that the right way forward involves car pools or getting out of our cars and onto busses and trains? However, the students – 38 from 12 Universities in Asia, USA, Canada, New Zealand, The Middle East and Europe – stressed that this requires making driving together more beautiful, more fun and more comfortable.

Download rapporten

 

Danskerne er klar til elbilen- et kvantitativt studie blandt 1022 danske bilbrugere

En stor andel af danskerne er klar til at tage imod elbilen. Men at tage imod
elbilen er et kvantespring for den enkelte bilbruger. Denne undersøgelse tydeliggør, at forudsætningerne for at foretage dette kvantespring endnu ikke er helt til stede. Så nu er det op til politikerne, planlæggerne og branchen som helhed, hvor hurtigt elbilen skal blive en succes.

Download rapporten

 

 

Design in Transition
Anne Flemmert Jensen, Mette Mikkelsen & Poul Rind Christensen:
etrans — Facilitating Cars for the Future. A research driven design project
or a design driven research project?

Læs/download

 

 

Ni gode grunde til at elske elbilen

etrans har udgivet pjecen "Ni gode grunde til at elske elbilen."

Se den her

 

 

 

 

Designhåndbog til markedet for elbiler

etransprojektet har nu udgivet sin rapport om arbejdet det første halve år: ”Statusjægeren//Pragmatikeren//Rationalisten//Designelskeren//Storby Bohemen//Miljøets Vogter//Teknikentusiasten - En designhåndbog til markedet for elbiler ”

Download rapporten

 

 

Datarapport - Antropologisk feltstudie i forbindelse med projekt etrans

I denne første udgivelse i etrans-serien om arbejdet med at gøre elbiler til en succes i Danmark kan du læse om materiale og indsigter fra projektets fase 1: Det antropologiske feltstudie hos 50 brugere. Feltstudiet er et oplæg til analyse, et såkaldt empirisk grundlag. Antropologerne.com har skabt forudsætningerne for og materialet til, at etrans bliver et eksempel på grundig og nyskabende brugerdreven innovation.

Download rapporten

 

etrans - præsentationsfolder

Stort designprojekt på Designskolen Kolding – med kommuner, virksomheder,
forskere og designere - skal gøre elbiler og grøn transport til en kommerciel succes. Kan bestilles hos Anette Flinck, af@dskd.dk

Download her

In english

 

The Electric Car Project

Servicedesign omkring el-bilen. Et samarbejde mellem DONG Energy, CIID og Designskolen Kolding med støtte fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling. 

.