partnersite · kontakt
OM ETRANS   PUBLIKATIONER   FORSKNING
NYHEDER   DESIGNPROJEKTER   ENGLISH
OM ETRANS
eu-logo
 

Aarstiderne 

Aarstiderne har i mange år samarbejdet tæt med de grønne forbrugere og bidrager i etransprojektet med viden om både forbrugerne og kravene til en bil, der skal kunne transportere varer på køl til private. – Er desuden interesseret i at følge udviklingen i grøn transport tæt.

Aarstiderne har 50.000 kunder, leverer 30.000 kasser om ugen i 60 varevogne i Danmark, Sverige og Tyskland.

Kontakt:
Landbrugs- og miljøansvarlig Svend Daverkosen, sd@aarstiderne.com

www.aarstiderne.com

APC by Schneider Electric

APC by Schneider Electric har interesse i etrans på flere niveauer. For det første er Schneider Electric verdens førende specialist i energy management, og en velfungerende infrastruktur til elbiler vil kræve omfattende viden på dette felt. For det andet er processen, som den er ridset op af Designskolen Kolding,baseret på Bruger Drevet Innovation. Hos Schneider Electric ser vi etrans som en kærkommen lejlighed til at genbesøge BDI, lære mere og bidrage med eget erfaringsperspektiv.Vi har interesse for de antropologiske feltstudier, herunder overdragelse til hhv. formidling, designkonkurrence og især hvordan en koncept ideskabes og modnes i et BDI forløb.Vi ønsker indsigt i projektets valg af værktøjer, herunder valg af software til opsamling og lagring af information fra BDI-processerne. Denne information ses som input til vores egen design proces som på sigt spredes til alle 200 udviklere i Kolding

Kontakt:

APC by Schneider Electric, Silcon Allé, 6000 Kolding, Denmark, Tlf: 75 54 22 55
Kontakpersoner: Søren Brogaard Jensen, Kasper Fisker og Vibeke Lynderup, der er Senior Interaction Designer. (+45 20 75 22 30), email: vibeke.lynderup@apcc.com

www.apc.com

 

Cleantech Motors 

Cleantech Motors vision er, at det skal være mindst ligeså komfortabelt, sikkert og sjovt at køre elbil som konventionel benzin- eller dieselbil. Ambitionen er at udvikle et koncept for elektriske versioner af nuværende benzin- og dieseldriftbiler og dermed bringe flere elbiler på markedet i et hurtigt tempo. Konceptet er baseret på state-of-the-art, men produktionsmodne teknologier, og derfor opnås en stabil, høj kvalitet i den tekniske løsning. På lang sigt forventer Cleantech Motors at opbygge specialist kompetence inden for systemintegration og komponentudvikling til elbiler. 

Kontakt:
Jesper Boie Rasmussen, jbr@cleantechmotors.com, tlf: 40 19 30 24

www.cleantechmotors.com

Også Jesper Boie Rasmussens firma EC Tunes, der arbejder med at udvikle sikkerheds-lyde til elbiler, er associeret til etrans:
www.ectunes.com

DONG Energy

DONG Energy ønsker generelt at være med til at facilitere en udvikling, hvor el indgår med stadig større vægt i transportsektoren. Virksomheden vil bistå med teknisk viden, ikke mindst om de generelle problemstillinger om lagring af vedvarende energi, prisfastsættelse mv. DONG Energy skyder fem millioner kroner i det tre-årige projekt, og for DONG er det vigtige, at projektet med et samlet budget på 28 millioner kroner både skal etablere et designlaboratorium, arrangere designkonkurrencer og innovationscamps samt udarbejde analyser og fremtidsscenarier.

Kontakt:
Klaus Baggesen Hilger, Senior Innovation Manager i Research & Development og med i designprojektets styregruppe, klbag@dongenergy.dk

klbag@dongenergy.dkwww.dongenergy.dk

Læs om DONG Energys samarbejde med Project Better Place - biler på vindmøllestrøm

Falck

Virksomheden har store kompetencer inden for servicesektoren og kan bidrage med viden om bilisternes serviceforventninger, acceptable ventetider mv. Virksomheden har endvidere et ønske om at indgå i et nyt forretningsområde om udlejning af biler til private. Det kan være interessant at undersøge, om elbilen kan være udgangspunktet for en ny ejerstruktur for privatbilismen.
”Hvordan skal fremtidens elbil se ud? Hvordan skal den indrettes? Hvordan gøres den mest miljørigtig? Og hvordan skal den have autohjælp?" Elbiler kommer til at udgøre en stadigt større del af bilmarkedet. Og det er vigtigt, at vi følger den udvikling tæt og får nogle erfaringer på det område. Elbiler skal også have autoassistancer.

Det er meningen, at Falck netop skal bidrage med erfaringer om trafiksikkerhed og autohjælp, men også som sparringspartner, hvis projektet og de studerende vil have prøvet konkrete idéer af. Også den miljøvenlige side af projektet er vigtig for Falck. Falck er en samfundsansvarlig virksomhed, og det er helt naturligt for os at medvirke til at undersøge og støtte op om en bæredygtig udvikling.” - Jan Kolbye Jensen, projektdirektør i Assistance, Falck

Kontakt:
Jan Kolbye Jensen, projektdirektør, jko@falck.dk
Martin Østergaard, Business Development Manager, mao@falck.dk

www.falck.dk

Fredericia Kommune

"Fredericia er jo et knudepunkt for transporten både til lands og vands i Danmark, og når vi nu samtidig har en skarp, grøn profil, synes vi det er helt oplagt, at vi er med fremme i feltet, når det gælder om at få gjort elbiler til et reelt grønt alternativ til benzinbilerne. Vi satser på, at vores bilpark udvides med – som en start - et par elbiler her fra efteråret. Det er i første omgang i hjemmeplejen, vi vil afprøve kørslen med elbiler, og vi har i samarbejde med DONG Energy søgt Energistyrelsen om tilskud til finansieringen. De erfaringer, vores medarbejdere får med hverdagens brug af elbiler, kommer til at indgå i projektet. Men i kommunen ligger vi også inde med en masse viden, der er relevant for projektet. Det er f.eks. viden om byplanlægning, viden om byrumsdesign, viden om planlægning af infrastruktur. Her ser vi os selv som vigtige samarbejdspartnere i projektet. Samtidig er jeg sikker på, at projektet vil give os en masse ny viden netop på det her område (...)

Der er ingen tvivl om, at det er de private-offentlige samarbejder, der bedst kan sikre en bæredygtig udvikling, og derfor har jeg også meget positive forventninger til dette nye, spændende projekt." - Uddrag af Borgmester Uffe Steiner Jensens tale ved starten af etrans.

Kontakt:
Teknisk direktør Erik Jespersen, teej@redericiacom.dk
Klimakoordinator Lisbet Daell Kristensen, teld@fredericiacom.dk

www.fredericiakommune.dk

GreenDrive

”Jeg har siden 2007 forhandlet CityEL (ny version af ellerten) i store dele af Jylland. Jeg oplever ofte meget stærke fordomme over for elbilen og ellerten og har ganske enkelt brug for mere viden om forbrugerne for at udvikle og optimere min forretning. Det er derfor helt oplagt for mig at deltage i etrans, som giver mig dyrebar indsigt i, hvad der skal til for at udrydde de forældede fordomme overfor elbiler. Jeg kan bruge det direkte i min virksomhed, og det er jeg sikker på, at rigtig mange andre også kan.” - Allan Høiberg, GreenDrive

Kontakt:
Allan Høiberg
Stubdrupvej 18
6000 Kolding

Mobil 40 81 57 53

www.greendrive.dk

Have Kommunikation

Have Kommunikation beskæftiger sig med de nyeste tendenser inden for kommunikation, formidling og sociale medier. Vi er Danmarks førende kommunikationsbureau inden for kultur og oplevelsesøkonomi, men løser også en lang række opgaver for erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner.

Have Kommunikation har engageret sig i etrans, fordi projektet var for vigtigt til at lade være. Vi bidrager sammen med Designskolen Kolding til at udvikle nye koncepter for brugerkontakt, brugerinddragelse og formidling, således at etrans bliver et nyskabende projekt med brugeren i centrum. Kommunikation handler om forståelse og ejerskab, og betingelserne for kommunikation ændrer sig hele tiden. Derfor er det altafgørende for et projekt som etrans at udvikle viden om, hvordan brugerne ønsker at kommunikere, og hvordan man lettest kommer i kontakt med dem.

Kontakt:Projektleder Rasmus Navntoft, Have Kommunikation, tlf. 33 25 21 07 eller rasmus@have.dk

www.havekommunikation.dk

Hjem-Is

www.hjem-is.dk

Middelfart Sparekasse 

etrans-projektet er interessant for Middelfart Sparekasse på flere måder. Først og fremmest er det spændende som pengeinstitut at undersøge, hvad elbilernes indtog betyder for hele bilfinansierings-markedet, og hvilken ændret adfærd det medfører hos kunderne i pengeinstitutterne. For et nichepengeinstitut som Middelfart Sparekasse kan der ligge en interessant mulighed i at være ”first mover” inden for finansiering og rådgivning i forbindelse med elbiler.

Herudover giver projektet mulighed for at få vigtig indsigt i helt almindelige menneskers (bilejere) adfærd og handlemønstre. Det er spændende tanker inden for brugerdreven innovation, der ligger til grund for projektet, der kompetent ledes af Designskolen Kolding. Især er det interessant, at projektet åbner mulighed for i et praksisorienteret miljø at være med i en læringsproces. 

Endelig er hele projektet i god tråd med Sparekassens filosofi. En tankemåde, der bl.a. har gjort at Middelfart Sparekasse har været med til at udvikle konceptmageruddannelsen www.180academy.com og arbejdet med social ansvarlig adfærd i form af et medejerskab af mikrofinansieringsvirksomheden www.myc4.com

Kontakt: 
Jeppe Schyth Olsen
direktionsassistent / marketingchef

www.midspar.dk

Peugeot

Peugeot er verdens største elbilsproducent og har produceret over 10.000 elbiler. Peugeot kommer med en ny elbil til det europæiske marked sidst i 2010. Peugeot følger udviklingen tæt i Danmark og vil gerne hjælpe med at udnytte kapaciteten fra vindmøllerne. Det er vigtigt, at vi tager ansvar og deltager aktivt i disse projekter, så vi bedst mulig kan introducere elbilerne. Elbiler bliver en vigtig del af den fremtidige transport, og derfor er det vigtigt, vi hjælper med til at præge udviklingen.

Vi går ind for mobilitet og vil selvfølgelig arbejde på at udbygge vores førerposition. Vigtigst af alt er at vi skal forberede kunderne og befolkningen på elbilen, så de ikke bliver skuffet og mister troen på det - Det er elbilen simpelthen for god og vigtig til. Det er derfor vigtigt at informere befolkningen om, hvad en elbil kan, og hvad den ikke kan! Som et led i vores miljøstrategi arbejder vi med at oplyse vores kunder og befolkningen om fremtidens transportmuligheder. Vi skal derfor tydeliggøre hvilke udfordringer der er ved elbilerne omkring opladningen, anvendelighed, infrastrukturen osv.

Vi håber og tror derfor på, at dette projekt i samarbejde med Peugeot vil medvirke til at finde løsninger på disse udfordringer.

Peugeot Danmarks miljøstrategi:
Vi vil aktivt bidrage til en fortsat bæredygtig samfundsudvikling hvor:
Mobilitet, individualitet, frihed og livskvalitet er i harmoni med en kontrolleret klima- og miljøpåvirkning

Vi vil ikke praktisere "greenwashing", men gøre en ærlig indsats og:

 • kun markedsføre reelt grønne biler som grønne!
 • involvere ejer/bruger
 • gøre en aktiv indsats for god købsadfærd
 • feje for egen dør

Kontakt:
Jens R. Andersen, Miljøchef, Peugeot, jens.andersen@peugeot.dk

www.peugeot.dk

Sixt

"Sixt, der er et af verdens største biludlejnings- og leasingselskaber, har altid været præget af innovative mobilitetsløsninger. Derfor er det en selvfølge, at Sixt er det første biludlejningsselskab med el-biler til sine kunder. Vi oplever allerede nu, hvordan mange af vores store virksomhedskunder efterspørger grøn transport af medarbejderne i både ind- og udland" - adm. direktør hos Sixt Kasper Gjedsted.

Kontakt:
Sixt Danmark A/S
Kirstinehøj 14
DK-2770 Kastrup
Danmark

Tel.: +45 3248 1100
Fax: +45 3248 1101
info@sixt.dk

www.sixt.dk

 

Statoil

Statoils bidrag:

 • Statoils viden om drift af servicestationer til diesel og benzin samt om kundernes behov og adfærd
 • Specielt i i projektets tredje fase forventer Statoil involvering i, hvordan man kan udvikle nye forretningsprocesser og –services

Statoils ønsker:

 • Statoils motivation er ønsket om at få indsigt i ændring af kundebehov som følge af flere elbiler  
 • herunder specifikt at komme tæt på, hvordan kunderne tænker vedrørende elbilens infrastruktur

Statoil driver virksomhed i 8 lande med

 • To raffinaderier 
 • Mere end 2.100 servicestationer med over en million kunder dagligt
 • 470 tankbiler og 99 depoter
 • 13.000 ansatte
 • I Denmark er der godt 240 servicestationer under Statoilnavnet samt ca. 65 ubemandede stationer under 1-2-3 navnet og 71 JET ubemandede stationer.

Kontakt:
Per Brinch, Kommunikationsdirektør Statoil, PBRI@statoil.com

www.statoil.dk

Think

www.think.no

Trekantområdets Innovationsforum/Trin

I TRIN er vi glade for at være en del af et så spændende, aktuelt og fremsynet projekt, som elbilsprojektet er, og vi glæder os meget til at se resultaterne af projektet. For tre år siden tog kommuner, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i Trekantområdet et vigtigt skridt ind i den nye globale videnøkonomi. Som den første region i Danmark formulerede Trekantområdet en langsigtet strategi for vækst og udvikling. Visionen er at udvikle Trekantområdet til ”en førende innovativ klyngeøkonomi”. Bag strategien gemmer sig to vigtige erkendelser. For det første at Trekantområdet har brug for en visionær erhvervspolitik og et stærkt lederskab for at opnå succes i fremtiden. For det andet at succes i fremtiden bygger på andre faktorer end dem, der hidtil har gjort Trekantområdet til en af de rigeste regioner i Danmark.

Mere

Kontakt:
Direktør Susanne Krawack, sk@trekantomraadet.dk
Udviklingschef Lotte Bjerre Nielsen, lbn@trekantomraadet.dk

www.trekantomraadet.dk

TrygVesta


TrygVesta vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør. Vi ved, at vores fremtid afhænger af vores evne til at tænke nyt og udvikle os i markeder, som er under konstant forandring, og hvor nye behov hurtigt opstår. Derfor har vi de seneste år lanceret en række initiativer, som vil give os viden om menneskers behov for tryghed og deres bekymringer i hverdagen. Vi ser vores deltagelse i etrans projektet som led i denne viden opbygning om kunder, samarbejdspartnere og sidst men ikke mindst bæredygtig transport.

etrans arbejder for at muliggøre et gennembrud for elbiler, hvilket TrygVesta ønsker at støtte op om. Vi vil gerne være tæt på udviklingen, trække på indsigt og erfaringer og derigennem være med til at fjerne en mulig bekymringsbarrierer ved at udvikle forsikringsprodukter målrettet til el-biler samt til andre former for bæredygtig transport.

Kontakt: Mette Worsøe Andersen, Business Development Consultant
Email: mette.worsoee.andersen@tryg.dk

VELFAC

Vi danskere elsker at bo i parcelhuse. Huse, vi kan gå rundt om, og huse hvorfra vi kan se i alle retninger. Men selv om fremtidens hus er bæredygtigt, er det ikke særlig gavnligt, hvis vi er nødt til at transportere os mellem vores parceller uden for byerne og til arbejde, fritidsaktiviteter mv. i biler der udleder CO2. Derfor har VELFAC valgt at gå med i projektet om fremtidens transportmulighed ‐ elbilen.

Vi står over for store udfordringer med at udvikle fremtidens byggeri, så det optimerer udnyttelsen af solens energi og derved nedbringer energiforbrug og CO2‐udledning. Som aktører i byggebranchen anser vi det for vores ansvar at bidrage til udviklingen af nye produkter og måder at bygge på. Vi tror på, at vejen frem er andet og mere end ensidig fokusering på isoleringsevne og nedbringelse af energiforbrug til opvarmning. Vi vil vise vejen frem og finde de muligheder, der ligger i at udvikle fremtidens energirigtige byggeri i et helhedsperspektiv. Derfor har vi valgt at prøve tingene af i praksis ved at bygge rigtige huse.

Kontakt:
Rikke Lildholdt, projektleder, Bolig for livet, rli@VELFAC.dk

www.VELFAC.dk

.